Réva a víno v Čechách a na Moravě

(tradice a současnost)

Vilém Kraus a kol.

obálka

284 stran, váz., formát 265x210 mm, cena 990 Kč
ISBN 80-86031-23-3

Publikace je momentálně rozebrána.

Zde si můžete stáhnout několik ukázek z knihy ve formátu PDF.

Reprezentativní barevná monografie na křídovém papíru zpracovaná kolektivem renomovaných autorů postihuje danou problematiku v širokém záběru; počínaje vinařskou krajinou a historickým vývojem českého a moravského vinohradnictví a vinařství, přes jeho aktuální stav, pěstování révy, až po technologii výroby vína a architekturu spojenou s vinařstvím.

Zajímavé jsou i pasáže, které se týkají agroturistiky, vína a jídla a působení vína na zdraví člověka i konkrétních rad pro milovníky vína.

Pokud se týká způsobu zpracování, jedná se o populárně-naučnou publikaci doplněnou řadou zajímavostí a detailů ilustrujících hlavní linii výkladu. Uživatel zde najde i některé dosud nepublikované poznatky. Samotný text je doprovázen řadou barevných fotografií a obrázků i pérovek.

Krausova "Réva a víno v Čechách a na Moravě" by nemala chýbať vo vašej knižnici...

... pretože je to skvelá kniha. Pod vedením nestora československého, dnes žiaľ "len" českomoravského profesora Viléma Krausa vyšlo počiatkom tohto roka v pražskom vydavateľstve Radix, spol. s r. o. dielo, ktoré poteší nielen vinohradníka, vinára, či milovníka vína. V perfektnej grafickej úprave, na skvelom papie-ri, v neobvyklom formáte a za adekvátnu cenu sa vám v rukách ocitnú plody duševnej práce, ku ktorým sa často, prečasto budete vracať.

Hneď v úvode knihy vás zaujme Krausov "Návrat k vínu", čo sú slová vyznania a lásky k plodom viniča. Úprimné profesorove slová hádam prekvapia len toho, kto nepozná jeho krehkú dušu a múdrosť mysle. Už prvá časť knihy "Historický vývoj, současný stav a perspektivy českého a moravského vinohradnictví a vinařství" vám nedovolí odísť od čítania. Zrozumiteľnosť obsahu, ľahkosť konštrukcie textu, krásne obrázky, tabuľky, grafy i diagramy, či dokonca pranostiky, to všetko je nádherne zosúladené a priezračne výpovedné. Avšak nielen profesor Kraus, ale aj inženier Sedlo, autor dvoch kapitol tejto časti knihy, významnou mierou dielo obohacuje.

Druhá časť encyklopédie vypovedá o pestovaní viniča hroznorodého, o výrobe vína a hodnotení jeho kvality. Lídra a editora opäť výstižne dopĺňa Ing. Jiří Sedlo, CSc. (Odrůdy révy vinné, Etiketa vína) i Ing. J. Kopeček (Technologie výroby vína a hodnocení jeho kvality). Chlapci sa "rozpísali" a ako ich starší priateľ musím konštatovať, že nepíšu zle! A opäť je tu výborná grafika a príťažlivé perovky Ing. Gašpara Vaneka, CSc. a Lenky Pospíšilovej.

Ostatná časť knihy, nie na škodu veci, oplýva heterogenitou. Akoby aj nie, pod strešným názvom "Víno jako kulturně-historický a společenský fenomén" (možno sa to dalo nazvať i výstižnejšie) sa toho pomestilo až - až ... Kapitola "Vinařská krajina a stavby" (Ing. V. Koukal, CSc.) je doplnená informáciami o módnej enoturistike, ďalej kapitolou "Víno a jídlo" (M. Kotrba), "Víno a zdraví" (prof. V. Kraus), "Několik rad pro začínající i pokročilé milovníky vína" (opäť Krausové myšlienky a slová). Knihu uzatvára vydarená kapitolka Ing. J. Vrbku "Čím je nám víno?"

Veľkých i malých kníh o víne nám v poslednom čase vychádza neúrekom. Kniha autorského kolektívu prof. ing. Viléma Krausa, CSc. však jednoznačne patrí k tým najlepším. Je oveľa lepšia a príťažlivejšia ako "Encyklopedie českého a moravského vína" (Melantrich Praha, 1997), ktorej stále akosi neviem "prísť na chuť". V tejto mi, listovanie a čítanie chutí, robí mi radosť ... navyše i preto, že do smrti mi čeština nebude cudzím jazykom. Dúfam, že i vy, ešte stále bez problémov čítate slovenské texty. Ak áno, budete mať šancu overiť si to o pár mesiacov. V minulých dňoch som totiž odovzdal do tlače rukopis svojej knižky "Víno moja láska". S kolektívom navyše pripravujeme encyklopédiu "Víno Malých Karpát". Držím v rukách Krausovo dielo a vravím sám sebe: "...bisťu, vysoko položil latku, máme čo robiť!"

Profesorovi Krausovi, jeho spolupracovníkom i vydavateľstvu Radix ešte raz za vydarene splodené dielo blahoželám a vás všetkých, moravských i českých vinárov i ne-vinárov, srdečne pozdravujem.

V Bratislave 30. marca 1999
Prof. ing. Fedor Malík, DrSc.
podpis