Kvalita demokracie v České republice

a volební inženýrství

Michal Klíma

obálka

180 stran, brož., formát 155x230 mm, cena 249 Kč
ISBN 80-86031-29-2

"Kdyby lidé byli andělé, nebyly by vlády nutné. A kdyby lidem vládli andělé, nebylo by na vládu nutno dohlížet ani zvenčí, ani zevnitř. Při vytváření systému vlády, v němž mají jedni lidé vládnout druhým, spočívá velká obtíž v tom, že nejprve musíte vládě umožnit, aby kontrolovala ovládané, a hned nato ji musíte donutit, aby kontrolovala sama sebe."

James Madison

Aktuální monografie předního odborníka na otázky voleb a politických stran přehledným a srozumitelným způsobem popisuje vývoj volebního systému v České republice a srovnává ho s vývojem v dalších zemích. Velmi zajímavé a názorné jsou i tabulky s propočty změn zastoupení jednotlivých politických stran v parlamentu při využití různých volebních systémů a způsobu přepočtu hlasů.

"Stále budou politikou zklamáváni ti, kteří do ní projektují vize, že ta či ona strana je povolána plnit nějakou "vedoucí úlohu" či abstraktně definované veřejné zájmy. Podobný přístup vychází z pravěkých a hlubinných tužeb člověka po jistotě a po pořádku, jejich zárukou je někdo mimo rámec zkažené a hříšné společnosti.

Pokud nebude politika brána taková, jaká je, to znamená jako soutěž víceméně sobecky zaměřených stran, pak budeme nadále permanentně zklamáváni. Politické strany jsou organizace lidí z masa a kostí, kteří hájí především své vlastní zájmy. Všechno navíc je produktem soutěže. Jenom konkurenční střet na otevřeném trhu politických stran povede k sebeomezení úzce definovaných stranických zájmů. Paradoxně se tedy jenom kompromisy, jenom průnik množin dílčích zájmů, bude nejvíce blížit celospolečenským potřebám.

Patřičná liberalizace politického trhu je tak nutným předpokladem fungování účinného systému brzd a protivah, je předpokladem efektivního vládnutí."

OBSAH