Stálo za to žít

Zdeněk Dienstbier

obálka

156 stran, brož., formát 155x230 mm, cena 189 Kč
ISBN 80-86031-33-0

Osobní vzpomínky předního lékaře prof. MUDr. Zdeňka Dienstbiera, DrSc., známého v posledním období zejména z jeho působení v Lize proti rakovině, zachycují jeho životní i profesionální kariéru od dob dospívání až do současnosti.

"Chci mluvit za generaci, která se i v minulosti snažila tvořit hodnoty, neboť ještě žijeme a tato země byla a zůstala naší zemí.

Přestaňme žvanit a rozmělňovat každý problém, soustřeďme se na hlavní problémy současnosti. Ptejme se různých osobností od novinářů až po politiky, kdo a jaký jsi, co znáš a co jsi již vykonal. Nejen pro sebe, ale pro společnost, pro druhé.

Suďme je podle činů a volme je podle činů. Nebojme se veřejně obhajovat svou pravdu. Za námi jsou skutky a i většina našich žáků jsou lidé kvalitní. Je chybou, že stojí opodál. Jejich čas musí přijít a i my jim můžeme ještě pomoci, aby nahradili demagogy a kariéristy. Je to konečně ještě i v našem zájmu, neboť i když stálo za to žít, ještě žijeme a snažíme se být užiteční."

podpis