I cu suzu cu a jiné písně

Michail Odarčenko
ilustrace ak. mal. Josef Velčovský

76 stran, váz., 125 x 210 mm, cena 199 Kč

ISBN 978-80-87573-42-6

Michail Odarčenko (*1955) v nové publikaci navazuje po pěti letech na svou předchozí sbírku básní a poetických textů Láska přes eSeMeS, která vyšla v roce 2015 v nakladatelství Radix.

Autorovy nové básně, které mají často podobu písňových textů (včetně uvedených akordů), nezapřou básníkův hluboký vztah k jazyku i literatuře, k historii i k naší metropoli, s níž je mnoho let úzce spjatý pracovním i osobním životem. V jeho básních nalezneme mnoho reminiscencí na zážitky z dětství, někdy silně osobně zabarvené. Hlavní autorovou snahou je však vyjádřit či alespoň naznačit postoj k protikladům, kontrastům a složitostem naší doby, proto lze možná tyto texty pojmenovat jako „civilizační poezii“.

Kniha je citlivě doplněna poetickými ilustracemi akademického malíře Josefa Velčovského.