Pohyb pochyb

Václav Hons

204 stran, váz., 95 x 160 mm, cena 219 Kč

ISBN 978-80-87573-46-4

Básnické dílo Václava Honse (*1938) zahrnuje přes třicet sbírek, z nichž patnáct vyšlo v posledních pěti letech v nakladatelství Radix. Pohyb pochyb je právě onou patnáctou sbírkou, v níž autor opět výraznými básnickými prostředky glosuje současnost i minulost, včetně svého mládí a vzpomínek na skutečné či snové zážitky. Pomocí metafor či novotvarů nutí čtenáře zamýšlet se hlouběji nad smyslem či poselstvím svých básní.

Básník obdržel v roce 2018 Cenu Unie českých spisovatelů za celoživotní básnické úsilí. Vedle písňových textů (H. Zagorová, L. Bílá – např. Neposlušné tenisky, D. Vávra, K. Gott aj.) překládal i poezii z bulharštiny a němčiny.