Gnómy 2002

Luboš Chalupa

obálka

120 stran, váz., formát 105 x 148 mm, cena 149 Kč
ISBN 80-86031-39-X

Dárková publikace, vázaná v plátně se zlatou ražbou, obsahuje 360 gnóm (z řeckého gnómé = výrok, průpověď), zformulovaných autorem publikace. Tématem jsou všeobecné problémy jako např. smysl života, pravda, dobro, zlo, Bůh, nenávist, křesťané a Židé, válka a moc, jež jsou od nepaměti předmětem přemýšlení a tvorby autorů na celém světě. Kniha je graficky upravena tak, aby čtenář mohl případně formulovat vlastní výroky, jež reagují souhlasně či nesouhlasně na gnómy autora.

Geniální je jednoduchá odpověď na "neřešitelnou" otázku.
Pravda je nesmrtelná, její tribuni nikoli.
Nenávist je zbraní neschopných.
Slzy jsou balzámem duše.
Závist je daní za úspěch, antisemitismus za výjimečnost národa.
Lidé přírodu potřebují, příroda lidi nikoliv.
Rozvod je rozchodem charakterů a tužeb.
Sny mužů po slávě vyvolává touha žen po slavných mužích.
Ironie je smutkem inteligence.
Nejpozději smrt vyřeší všechny tvoje problémy.