Sklepní hospodářství
(2. aktualizované vydání)

Robert Steidl

obálka

320 stran, brož., formát 160 x 225 mm, cena 472 Kč
ISBN 978-80-903201-9-2

Pro Národní salon vín vyrobilo nakladatelství RADIX, které částečně zajišťuje i prodej konečným spotřebitelům.

Přepracované a doplněné vydání odborné publikace o sklepním hospodářství je překladem 7. vydání této učebnice v Rakousku. Jsou zde shrnuty nejnovější poznatky při výrobě vína od sklizně hroznů až po lahvování vín. Podrobně zpracovaná publikace s velkým množstvím názorných vyobrazení a fotografií, která se stala "učebnicí vinařské technologie", nemá sloužit pouze žákům středních zemědělských odborných škol a vyšších zemědělských odborných škol jako učebnice, ale nabízí i vinařům a milovníkům vína informace pro doplnění a aktualizaci znalostí.

Překladatel, ing. Jiří Sedlo, CSc., se snažil svými poznámkami upozornit nejen na rozdílnosti mezi rakouskými a našimi poměry, ale přiblížit tuto problematiku i českému čtenáři.

Dipl. Ing. Robert Steidl je od roku 1988 činný na Vyšší spolkové škole pro vinohradnictví a ovocnictví v Klosterneuburgu. Jako vedoucí Ústavu vinohradnictví a oddělení sklepního hospodářství je odpovědný za výzkum a experimenty. Vedle výuky a poradenské činnosti je důkazem jeho odborné kompetence také řada publikací.