Romane paramisa - Romské pohádky

Elena Lacková

obálka

dvojjazyčný romsko-český text, barevné ilustrace

136 stran, brož., formát 160 x 230 mm, cena 139 Kč,
ISBN 80-86031-25-X

Elenu Lackovou můžeme v určitém smyslu považovat za romskou obdobu spisovatelky Boženy Němcové. Ta u nás jako první před zhruba 150 lety - podobně jako Karel Jaromír Erben nebo v sousedním Německu bratři Grimmové - zušlechťovala původní lidové pohádky do podoby, v jaké je známe. I Elena Lacková přetváří a kultivuje romské lidové pohádky, jejich dějové motivy a poselství - píše je pro vás tak, aby vám byly blízké, srozumitelné a přitom abyste pochopili to zvláštní a specifické v osudech, chování a názorech Romů. Ono romství, které má v sobě mnoho kladného, dobrého.

V pohádkových příbězích se tak zrcadlí osudy romského společenství v minulosti i nedávných letech, jeho postavení na okraji společnosti, ale i jeho schopnosti, víra a tužby. Motivy většiny pohádek jsou výhradně romské; v některých však lze vysledovat i naše společné kulturní kořeny a rysy. Dokazuje to jak vzájemné ovlivňování okolním prostředím, tak existenci motivů společných obecně lidskému rodu. Zde se však vždy jedná o pohádku romskou.