Volby a politické strany v moderních demokraciích

Michal Klíma

obálka

276 stran, brož., formát 120 x 195 mm, cena 199 Kč
ISBN 80-86031-13-6

Publikace je momentálně rozebrána.

Tato kniha vychází v krátkém čase již podruhé. Je určena studentům politologie a sociologie, ale také všem, kteří se zajímají o politiku v demokratických zemích a její vliv na každodenní život občanů.

Poskytuje čtenáři - a to zvláště nyní, v období vstupu České republiky do Evropské unie - přehlednou odpověď na složité otázky, například které politické strany se těší přízni voličů v moderních evropských demokraciích a proč právě ony; jakou sehrávají úlohu při řešení rozporů ve společnosti; podle jakých pravidel se "rozdávají mocenské karty" nebo jak se na západ od našich hranic sčítají hlasy voličů.

Autor knihy, prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. (1959), přednáší politologii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jeho rozsáhlá publikační činnost dnes již představuje více než stovku titulů, statí a článků. Právě tato kniha, stejně jako kniha Kvalita demokracie v České republice a volební inženýrství vydaná v roce 2001, se řadí mezi základní odbornou literaturu pro studenty politologie na českých univerzitách.