Logistika pro 21. století

(supply chain management)

Petr Pernica

obálka

1700 stran (komplet 3 dílů + CD-ROM), formát 200 x 225 mm
ISBN 80-86031-59-4
cena brožovaného kompletu s CD-ROM 2000 Kč
cena vázaného kompletu s CD-ROM 2500 Kč

Publikace je momentálně rozebrána.

Publikace je určena řídícím pracovníkům z podniků i z centrální sféry a studentům vysokých škol se zaměřením na podnikový management a ekonomiku.

Vysvětluje pojem logistika, postavení logistiky ve 21. století, teoretické základy logistiky, podrobně popisuje praxi logistiky v závěru 20. století a na začátku 21. století. Dává metodický návod k tvorbě a reengineeringu logistického systému. Zabývá se outsourcingem logistiky, eurologistikou a globální logistikou, city logistikou, vztahy logistiky a životního prostředí. Samostatná kapitola je věnována logistice v České republice; tato část vznikla s podporou Grantové agentury České republiky (grantový projekt č. 402/01/0153) a Interní grantové agentury VŠE v Praze (grantový projekt č. 14/02).

Součástí publikace je 120 případových studií k aplikacím logistiky špičkovými firmami ve světě i v České republice a 21 exkurzů k širším aplikačním problémům. Informační hodnotu publikace zvyšuje přes 550 ilustrací, podrobné rejstříky a výkladový slovník logistiky s 350 hesly, který je zpracován i elektronicky na přiloženém CD-ROM.

Čtenář této obsahem i rozsahem mimořádné publikace získá

Koncepce publikace umožňuje i efektivní distanční vzdělávání a samostudium logistiky.

Publikace je doporučena prezidiem České logistické asociace pro přípravu k certifikaci v systému ECBL Evropské logistické asociace.

Petr Pernica

Narozen v roce 1948. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, kandidát ekonomických věd v oboru Ekonomika dopravy a spojů. Působí jako docent na Fakultě podnikohospodářské, kde vede katedru logistiky. Jeho předcházející profesní dráha zahrnuje jak podnikovou praxi v mezinárodní přepravě, tak dlouhodobou výzkumnou činnost včetně vedení týmů v oblastech velkoobchodu a dopravy, oběhu zboží a logistiky. Je absolventem špičkového Management Development Program in Market Economy Logistics vytvořeného The Graduate School and University Center, The City University of New York, Princeton University spolu s čelnými nadnárodními společnostmi z USA a zemí EU. Byl zároveň spolutvůrcem a spoluorganizátorem tohoto programu v ČR v 90. letech.

Z tohoto okruhu vzešla iniciativa k založení České logistické asociace. Jako spoluzakladatel asociace byl jejím prvním prezidentem a v prezidiu ČLA je činný dodnes. Spolupracuje s řadou podniků v ČR a v zahraničí.

Je autorem kolem 150 úspěšně oponovaných výzkumných studií, jejichž výsledky byly převzaty podniky i ministerstvy a publikovány v ČR, Německu, Nizozemsku a Švýcarsku. Je znám z mnoha odborných článků a rozhovorů v časopisech a příspěvků ve sbornících, počínaje mezinárodními konferencemi ČLA a konče EHK/OSN. Napsal řadu odborných monografií a vysokoškolských učebnic či skript. V nakladatelství Radix vyšly: Logistický management. Teorie a podniková praxe (664 stran, 1998 a 2001), Partnership in Logistics (448 stran, 2000, spoluautor J. H. Mosolf, Německo). Podle jeho literárních scénářů vznikl ojedinělý videoseriál Logistika - obor pro 21. století, v rozsahu tří celovečerních filmů.