Třetím koridorem z Prahy do Bavor

Jiří Ryvola - Mojmír Krejčiřík

obálka

96 stran, váz., 235 x 180 mm, cena 199 Kč

(limitovaný počet prodejních výtisků)

Vznik a vývoj železnice je od počátku významně předurčován nejen vlivy hospodářskými, ale i politickými a geopolitickými. Podíváme-li se na historii tratí "z Prahy do Bavor", platí to dvojnásob, neboť změny na mapě Evropy i změny vnitřních poměrů našeho státu vytvářely rámec významu a prosperity těchto tratí i přilehlého okolí v návaznosti na to, ve které části Evropy jsme se zrovna nacházeli.

Společnost Skanska, pro kterou nakladatelství Radix publikaci zpracovalo a vydalo, velice citlivě vnímá trendy vývoje a usiluje o sklou-bení svého evropského působení s respektem a úctou k národním hodnotám, tradicím a dílu, na které navazuje. Tak je tomu i u železničních tratí v Čechách a na Moravě.

Osvědčený autorský tým "mapuje" kdysi samostatné historické trati, které se z podstatné části stanou sou-částí III. železničního koridoru. To je cenné, neboť se uvažuje se o tom, že tento koridor přinese zásadní změnu - poprvé nebude zcela kopírovat dosavadní trať a "narovnáním" kolejí mezi Smíchovem a Berounem vznikne nejdelší železniční tunel na našem území.

Jedná se zatím i nejradikálnější zvažovaný krok napřimování tratí u nás, je to významný krok k tomu, abychom z Prahy do Bavor (a naopak) měli zase o něco blíže. Krok vyvolaný možnostmi soudobé techniky a stále více spěchajícím člověkem, předzvěst našeho budoucího začleňování do evropských superrychlých tratí, které zásadním způsobem změní poměry osobní přepravy.