GNÓMY 2008
Kdo hledá lásku, nachází štěstí

Luboš Chalupa

152 stran, váz., formát A6, cena 149 Kč
ISBN 978-80-86031-80-4

Ve své nejnovější publikaci navazuje autor na svá tři předchozí díla s obdobnou tematikou (Gnómy 2002, 2003 a 2005) a předkládá čtenáři více než 550 vlastních gnóm (z řeckého gnómé = výrok, průpověď). Nově autor důsledněji zařazuje své filozoficko-etické výroky do menších obsahových celků (např. Bohatství, Bůh, Člověk, Chudoba, Moudrost, Zločin, Žena, Život apod.).

Vzhledem k provedení i omezenému nákladu se publikace blíží svou povahou bibliofilii a může být vhodným dárkem pro ty, kteří se pokoušejí zamyslet se nad smyslem své existence i obecnějšími otázkami lidského života.

Rodíme se smrtelní.

Bohem je nepoznaná dokonalost přírody a Vesmíru.

Láska a přátelství, hledání sebe v druhých.

Manžel, sponzor milenců.

Co člověk vytvořil, je jeho, co bylo stvořeno, má v užívání.

Láska ztrácí tím, co dostává.

Největší je neznámější z nejdéle mrtvých.

Nahodilost je zákonitost vývoje.