Po cestách ke špičkovému vínu

Robert Steidl

obálka

64 stran, brož., formát 148 x 210 mm, cena 149 Kč
ISBN 978-80-903201-8-5

Pro Národní vinařské centrum vyrobilo nakladatelství RADIX, které částečně zajišťuje i prodej konečným spotřebitelům.

Stále znovu docházejí vinaři k poznání, že špatný výsledek při výrobě vína má v základě jen několik málo příčin. Některé chyby se stávají při získávání potenciálu z hroznů, některé ve snaze zabránit ztrátám. Tyto by měly být odbourávány a zároveň by měly být ve vinohradě všechny úkony prováděny svědomitě.

První díl svazku Cesta ke špičkovému vínu, který vyšel v roce 2003 (česky 2004, rozebrán), objasnil v několika bodech některé možnosti, jak se vyvarovat chyb a jak stanovit správná opatření ke zvýšení kvality. Druhý díl doplňuje tyto aspekty se zřetelem na vývoj uskutečněný od té doby a na aktuální trendy.

Dipl. Ing. Robert Steidl je od roku 1988 činný na Vyšší spolkové škole pro vinohradnictví a ovocnictví v Klosterneuburgu. Jako vedoucí Ústavu vinohradnictví a oddělení sklepního hospodářství je odpovědný za výzkum a experimenty. Vedle výuky a poradenské činnosti je důkazem jeho odborné kompetence také řada publikací.