Ó, sladké stáří

Zdeněk Dienstbier, Zdenka Procházková

176 stran, brož., 148 x 210 mm, cena 199 Kč

ISBN 978-80-87573-00-6

Ve své publikaci Ó, sladké stáří navazuje prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., dlouholetý předseda Ligy proti rakovině Praha, na svou předchozí úspěšnou knihu Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, tentokrát ve spolupráci s českou herečkou, bývalou manželkou Karla Högra, Zdenkou Procházkovou.

Oba autoři zobecňují vlastní zkušenosti z 85 let svého života a konfrontují je se znalostmi oborů gerontologie a geriatrie. S nadhledem a humorem, ale i hlubokým pochopením pro zdravotní i psychické problémy starší či nejstarší generace se zabývají jednotlivými skupinami nemocí ve stáří a pokoušejí se upozornit zejména své vrstevníky na rizika a problémy stárnutí a doporučit jim, jak se těmto problémům ve stáří alespoň trochu úspěšně bránit.