VĚZEŇSKÁ BALADA Z READINGU

Oscar Wilde
překlad a komentář Petr Krul

84 stran, brož., 148 x 210 mm, cena 220 Kč

ISBN 978-80-87573-04-4

Dvojjazyčné vydání paralelního textu (česky a anglicky) obsáhlé Wildovy básně (1898), známé i pod názvem Balada o žaláři v Readingu, v novém překladu PhDr. Petra Krula. Wilde ji napsal krátce po svém propuštění z dvouletého věznění právě ve věznici v Readingu. Překladatel doprovodil toto vydání dvacetistránkovou studií či komentářem, odhalujícím pozadí tohoto smutného příběhu i historická fakta – proč byl Wilde ve vězení, jaké to tam bylo, jak se soudilo i popravovalo. Kdo byl voják, kterému je Balada věnována? Podrobně popisuje poslední léta Wildova života i okolnosti jeho smrti.

Vydáno v bibliofilské úpravě v nákladu 150 výtisků.