Havran
The raven

Edgar Allan Poe
překlad a úvod Petr Krul
ilustrace a doslov Jiří Slíva

48 stran, brož., 148 x 148 mm, cena 240 Kč

ISBN 978-80-87573-17-4

Nový český překlad Petra Krula, vydaný spolu s anglickým originálem, doprovází 24 ilustrací známého výtvarníka Jiřího Slívy, které dodávají této 170 let staré básni spíše humorný než historicky pochmurný ráz. Kniha je doplněna úvodem překladatele a doslovem výtvarníka. Vyšla v bibliofilské úpravě v omezeném nákladu 280 výtisků, z toho 30 číslovaných s originální grafickou přílohou Jiřího Slívy. Číslované výtisky je možné objednat pouze u nakladatele (cena 740 Kč).