STALETÍ POSPOLU

aneb Stopy židovských památek v Čechách a na Moravě

Jiří Ryvola

80 stran, váz., formát 175 x 165 mm, cena 179 Kč

ISBN 978-80-87573-20-4

Bibliofilsky vypravená knížka zachycuje v mnoha kresbách a doprovodných textech rozsáhlou řadu dochovaných židovských památek na našem území či jejich pozůstatků. V historických reminiscencích z období středověku, z doby Rudolfa II. i z novověkých dějin se zamýšlí nad podstatou a etikou národa, který sehrál v historii našich zemí významnou roli. Židovské etnikum a jeho kultura ovlivnily naše dějiny nejen po stránce literární či architektonické, ale i duchovní. Kromě dějinných souvislostí se autor věnuje nejvíce židovským památkám v Praze, Třebíči a mnoha dalších místech, ale též pověstem o Golemovi či legendární výstavě Millenium Judaicum Bohemicum.


Kniha vyšla s finanční podporou strojírenské skupiny PBS Group.