Publikace můžete objednat následujícími způsoby:

  1. Obecně e-mailem na adrese: radix@email.cz
  2. Telefonicky na čísle: 603 563 493
  3. Poštou na adrese:
    RADIX, spol. s r.o.
    Táboritská 23 (Hotel Olšanka)
    130 00 Praha 3

Některé publikace lze zakoupit též v knihkupectvích.

Vyřizování objednávek

Nakladatelství vyřizuje objednávky zpravidla do 5 pracovních dnů. Publikace zasílá buď na základě Vaší platby předem nebo na dobírku.

1/ Platba předem

Při platbě předem vyplňte a zašlete na naši adresu objednávku a poukažte částku, která se rovná součtu cen objednaných publikací. Platbu proveďte buď bankovním převodem na náš účet vedený u Komerční banky, č. účtu 94-1056990247/0100 (jako variabilní symbol použijte buď Vaše IČO nebo rodné číslo či datum narození, příp. jakékoliv pětimístné číslo, shodné s číslem uvedeným na objednávce); nebo poštovní poukázkou typu A, zaslanou na naši adresu.

Při platbě předem neúčtujeme balné ani poštovné. Zásilka Vám bude doručena jako doporučený nebo cenný balík.

2/ Dobírka

Publikace budou zaslány na základě Vaší objednávky. Cena zásilky se rovná součtu cen Vámi objednaných publikací + poštovné dle skutečného tarifu. Balné neúčtujeme.

Při objednávce za 1000 a více Kč neúčtujeme ani poštovné.