Literární, výtvarné a jiné poklesky lázeňského šviháka

Tomáš Tepper, Jiří Ryvola, Vladimír Šavel

obálka

bohatě ilustrováno

112 stran, brož., formát 240 x 180 mm, cena 239 Kč
ISBN 80-86031-44-6

Pro Metropolitní asociaci lázeňských šviháků vydalo nakladatelství RADIX, které zajišťuje i distribuci.

Lázeňský život již od nepaměti byl vděčným tématem rozhovorů do sebe zahleděných intelektuálů, kteří náhle objevili, že život má i jiné než duchovní stránky, i úzkostlivých matek od rodin, kterým najednou narostla křídla, což však nebyl ani náznak proměny v anděla.

Tak jako v každém oboru lidského konání, i zde nastala doba ohlédnout se trochu zpět a vtisknout tomuto bohulibému počínání vizi, jež přesahuje význam událostí, označovaných mnohdy mylně historickými.

Jak už to tak bývá, byla to náhoda, která svedla ve stejný čas na stejné místo ty, kteří byli schopni pozvednout skomírající lázeňství k dosud nebývalým výšinám. Opět se potvrdilo, že náhoda přeje skutečně připraveným.

Lázeňské šviháctví není nějaká ideologie či vizionářská doktrína, je to způsob života a nazírání světa, akcentující to nejkrásnější a nejušlechtilejší, co v člověku je. Autoři této knihy, která si bezesporu okamžitě získá Vaše srdce, s přehledem zakladatelů a členů prezídia Metropolitní asociace lázeňských šviháků (MALŠ) a skromností sobě vlastní stvořili dílo hodné tichého obdivu.

Již jeho samotná kompozice, zachycující rozmanité stránky historie MALŠe a lázeňského šviháctví, ukazuje neuvěřitelnou energii vyzařující ze šviháctví a zastiňující účinky léčebných pramenů. Ani nejvybranější kousky v lázeňských cukrárnách nemohou pomýšlet na to, že by mohly soutěžit s poetikou této knihy, o estetice ani nemluvě.

Nejste-li dosud lázeňským švihákem, je důkladné prostudování této knihy nezbytným předpokladem, abyste se jím mohli stát. Pokud máte pocit, že jím již jste, ukáže Vám kniha mety, o které stojí za to usilovat.

Obsah knihy (PDF)

Úvod knihy (PDF)